ข่าวประชาสัมพันธ์

…ตำรวจจราจรอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน…

Posted by on Sep 22, 2014

พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา สบ 10 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมของตำรวจจราจร...

Read More

ดาวน์โหลด

ตร. รับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร

Posted by on Aug 29, 2014

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้ง...

Read More

เพลงเกี่ยวกับตำรวจ

เพลงเกี่ยวกับตำรวจ (6)

Posted by on Mar 21, 2013

รวมเพลงที่เกี่ยวกับตำรวจตำรวจ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยการกด คลิ๊กขวาในเพลงที่ต้องการ จากนั้นเลือก...

Read More

เพลงตำรวจ

เพลงตำรวจ

Posted by on Sep 6, 2012

รวมเพลงตำรวจ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยการกด คลิ๊กขวาบนข้อความ ดาวน์โหลดในเพลงที่ต้องการ จากนั้นเลือก...

Read More

Recent Posts

ตำรวจสัมพันธ์เชิญชิม

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรายการ ตำรวจสัมพันธ์เชิญชิม ** ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปท่านสามารถเลือกฟังรายการ...

สพฐ.

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรายการ สพฐ. ** ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปท่านสามารถเลือกฟังรายการ สพฐ. ย้อนหลังได้จากที่นี่...

สน.สุขภาพ

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรายการ สน.สุขภาพ ** ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปท่านสามารถเลือกฟังรายการ สน.สุขภาพ ย้อนหลังได้จากที่นี่...

รอบรั้วดาวเงิน

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรายการ รอบรั้วดาวเงิน ** ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปท่านสามารถเลือกฟังรายการ รอบรั้วดาวเงิน ย้อนหลังได้จากที่นี่...

ย้อนข่าวเล่าความ

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอรายการ ย้อนข่าวเล่าความ ** ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปท่านสามารถเลือกฟังรายการ ย้อนข่าวเล่าความ ย้อนหลังได้จากที่นี่...